Javni pozivi za realizaciju programa i mera zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje predstavljeni su u Krupnju. Prezentaciji je prisustvovao su vd direktorka NSZ filijale Loznica Dragan Jakovljević.Predstavljene su mera subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima, samozapošljavanje, javni radovi, refundacija troškova podrške osobama sa invaliditetom koje zapošljavaju pod posebnim uslovima i stručna praksa, program pripravnika za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem, sticanje praktičnih znanja, program obuke na zahtev poslodavaca.

Оставите одговор