Tri maturantinje Ekononske škole „Stana Milanović“ u Šapcu, čekajući da počnu predavanja na fakultetima koje su upisale, oformile su grupu  „Tihe heroine“ koja ima za cilj da naš grad učini boljim mestom za sve. Povodom toga krenule su u realizaciju projekta „Obeleži različitost, poštuj parking mesto“ koji ima za cilj da skrene pažnju javnosti o značaju obeleženih parking mesta za osobe sa invaliditetom i zabrani parkiranja na iste vozilima bez nalepnice. Projekat obuhvata niz akcija:  ulične kampanje sa podelom edukativnih flajera, sastanci sa udruženjima osoba sa invaliditetom sa ciljem da  mapiraju njihove probleme na ovu temu, sastanci sa gradskim odbornicima i većnicima, predstavnicima saobraćajne i komunalne policije, jkp servisa,  poseta auto školama i razgovor sa polaznicima i podela brošura sa kratkim porukama, jer smatraju da proces učenja i usvajanja znanja o saobraćaju pa i o značaju obeleženih parkinga počinje upravo u ovim ustanovama.

Marina, Tamara i Marija poručuju:

– Neka tvoja solidarnost vozi, poštuj pravila, poštuj parking mesto. Ne parkiraj na mestima obeleženim za osobe sa invaliditetom.

Projekat „Obeleži različitost, poštuj parking mesto“ –  realizuje se u okviru projekta EU resurs centra u Srbiji koji sprovodi BOŠ (Beogradska otvorena škola) a podržava Evropska unija.