Portal „e-Konsultacije”, koji je počeo sa radom 21. decembra 2021. godine, omogućava potpunu transparentnost učešća građana, civilnog sektora i privrednih subjekata u procesima kreiranja propisa i dokumenata javnih politika. Nakon dvogodišnje upotrebe Portala, prepoznata je potreba za njegovim unapređenjem kako bi se korisnicima dodatno olakšalo učešće u donošenju odluka.

Novim unapređenjem, koje je obuhvatilo kako poboljšanje postojećih, tako i razvoj novih funkcionalnosti, Portal je postao praktičniji za rad i upotrebu. Ovo unapređenje će biti od koristi kako organima državne uprave, koji su u obavezi da koriste Portal, tako i svim zainteresovanim stranama koje žele aktivno da učestvuju u konsultacijama i javnim raspravama.

Nove funkcionalnosti razvijene su i za jedinice lokalnih samouprava, kojima je sada omogućeno da putem Portala sprovode konsultacije i javne rasprave za akte iz svoje nadležnosti i da o njima kvalitativno izveštavaju.

Precizno i jasno sprovođenje svih metoda konsultacija i javnih rasprava sada je omogućeno na način prilagođen svim zainteresovanim stranama, posebno građanima. Organi javne uprave mogu na jednostavan i efikasan način, uz minimalne troškove, da koriste dostupne alate za sprovođenje konsultacija i javnih rasprava u skladu sa važećim propisima. Takođe, unapređenjem Portala omogućeno je precizno izveštavanje o kvalitetu sprovedenih konsultacija i javnih rasprava.

– Unapređenje Portala „e-Konsultacije” je urađeno na bazi saradnje sa građanskim organizacijam kojima dugujemo zahvalnost za sve inpute koje su nam dali kako bismo konsultativni proces učinili jednostavnim za njihovo učešće, transparentnim i bez ikakvih barijera. Portal je sada maksimalno pojednostavljen i prilagođen za lako korišćenje svima kojima je namenjen. Naš suštinski cilj je da se zainteresovana javnost detaljno upozna sa mogućnostima koje Portal pruža, kako bi učešće građana u procesu izrade propisa i dokumenata javnih politika na svim nivoima postalo masovnije. Time omogućavamo snažniji uticaj građana na procese donošenja propisa i dokumenata javnih politika, kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou, čime rad organa javne uprave i lokalnih samouprava postaje transparentniji i dostupniji – istakao je Ninoslav Kekić, pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za javne politike.

Unapređenje Portala „e-Konsultacije” podržala je Švajcarska Vlada kroz program „Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana” koji sprovodi organizacija Helvetas.