Počela je realizacija projektnih aktivnosti „Znanje je moć“, koje je Ministarstvo omladine u turizma odobrilo gradu Šapcu.

– Reč je o projketi koji za cilj ima neformalno obrazovanje. Odlučili smo da novac, 409.000 dinara upotrebimo za realizaciju obuke i nabavku opreme za polaznike. Partneri na projektu su Nacionalna služba za zapoščjavanje i Centar za socijlani rad., akao i udruženje građana. Predviđeno je da nam se pridruži 15 polaznika, uključujući i inkluzivno milje, uzrasta od 18 do 25 godina. Imaćemo obuku iz engleskog jezika, potom sledi obuka iz medijske pismenosti i oslobađanje od straha u simulativnim okolnostima i priprema za razgovore sa poslodavcima. Ulljučićemo i kompanije koje su na tržištu rada. Svi polaznici će dobiti certifikate – kaže Mirjana Janić, koordinatorka Kancelarije za mlade, koja i napisla projekat, koji je dobio pozitivne ocene od komisije angažovane od Ministarstva omladine u turizma.