Šapčanin Jovan Šamatić uvezao je iz Austrije prve rizome za zasnivanje zasada miskantusa, da bi porodici obezbedio jeftiniji ogrev. Ulagaje u startu je bilo oko 2.000 evra. Trenutno je pod miskantusom sedam hektara zemljišta, a sa jednog hektara može se dobiti i do 20 tona suve biljne mase, čija je tržišna vrednsot 6.000 dinara po toni.

– Radi se o biljci budućnosti, jer se sagorevanjem nadzemne biomase dobija velika količina toplote. Kompletan proces se odvija automatizovano, odnosno mašinski – kaže Jovan.

Miskantus je retka biljke na našim prostorima, a trenutno je najviše traže proizvođači peleta i briket, jer je znatno povoljnija u odnosu na druge sirovine, a pri tom ima veliku energetsku vrednost.