Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade okupila je 55 koordinatora iz gradova i opština na redovnoj Skupštini u Vrnjačkoj Banji. Ivana Antonijević, pomoćnica ministra turizma i omladine, predsednik Nacionalne kancelarije Džemaludin Paučinac, Maja Knežević Romčević šefica odeljena za obrazovanje, kulturu, sport i omladinu SKGO, Branko Stamenić, vd direktor Agencije za bezbednost saobraćaja govorili su o usvajanju važnih zakona i jačanje kapaciteta Kancelarija za mlade i koordinatora kao važnog partnera za poboljšanje kvaliteta života mladih.
Učešće u konstruktivnom dijalogu su dali i predstavnici šabačke kancelarije.