Predsednik opštine Vladimirci Goran Zarić je u Ministarstvu zaštite životne sredine potpisnica ugovora sa ministarkom Irenom Vujović. Ovoj loklanoj samoupravi su dodeljena sredstva u iznosu od 2.488.800 dinara, po osnovu javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2024. godini.
Projekat se odnosi na sanaciju, zatvaranje i rekultivaciju nesanitarne deponije u Jaloviku. Učešće opštine u ovom projektu iznosi 622.200 dinara, što čini ukupan iznos od 3.111.000 dinara. Realizacijom ovog projekta doprineće se zdravijoj životnoj sredini, a samim tim značajno će se poboljšati i kvalitet života građana.