Na osnovu Javnog poziva za sufinasiranje projekata od javnog interesa, „Mali Zvornik po meri građana“ Odlukom komisije, odobrena su sredstva za sufinansiranje devet grupa građana. Do kraja godine realizovaće se projekti: Mali Zvornik bez barijera, Postavljanje pokretnog mobilijara na delu obale pored reke Drine, Postavljanje mobilijara za druženje i obavljanje funkcije letnje učionice u Donjoj Trešnjici, Opremanje šetališta do plaže u Sakaru i adaptacija dela plaže, Sanacija teretane na otvorenom i ugradnja solarnih punjača za mobilne telefone, Privođenje nameni kapele u Donjoj Borini, Uređenje Doma kulture u Brasini, Prohodnost plus: Inkluzivna navigacija za slepa i slabodvida lica, Uređenje žičane ograde u Budišiću.

Za realizaciju predloženih projekata opština je izdvojila 4.900.000 dinara, a grupe građana, koje imaju obavezu učešća u realizaciji će obezbediti 699.400 dinara. Za izvođenje radova, usluga i nabavku dobara, nadležne službe Opštinske uprave će sprovesti postupke u skladu sa propisima koji regulišu oblast javnij nabavki.

 

Projekat „I ja se pitam u procesu donošenja odluka“ se realizuje u okviru MED projekta, koji sprovodi Helvetas Swiss Intercooperation“, kao i da se finansira sredstvima Vlade Švajcarske.