Za nekolika dana planiran je početak radova u Uzovnici na uređenju Doma kulture. Nakon Javnog poziva za sufinansiranje projekata od javnog interesa na teritoriji Ljubovije, Komisija za dodelu sredstava po Javnom pozivu odovrila je sufinansiranje projketa grupi građana iz Uzovnice.

– Kroz projekat „Udružimo se“ prethodne tri godine smo uredili unutrašnjost Doma kulture. Završili smo molerske radove, postavljena je rasveta, sanitarije, urađen je toalet. Ove godine su nam odobrena sredstva za uređenje fasade. Želja nam je da ponovo imamo dom, koji će biti ponos sela – kaže Lazar Stajić, predstavnik grupe građana.

Ukupna vrednost projekta je 471.550 dinara, učešće lokalne zajednice: 47.155 dinara, a sufinansiranje opštine Ljubovija 424.395 dinara.

 

Projekat „I ja se pitam u procesu donošenja odluka“ se realizuje u okviru MED projekta, koji sprovodi Helvetas Swiss Intercooperation“, kao i da se finansira sredstvima Vlade Švajcarske.