Predstavnici opštine Mali Zvornik koji su prisustvovali na predstavljanju LIPA, lokalni indeks participativnosti u Beogradu ističu dobru saradnju sa Helevetasom, a skup je bio prilika da se razmene iskustva sa drugim gradovima i opštinama i koliko su građani spremni da se uključe u proces odlučivanja.

– Naš cilj i jeste da se ispoštuje volja građana, da projekti koji su predloženi budu i realizovani. Na taj način se može doći do konkretnih rezltata i da se uspostavi mehanizam koji će dovesti do odživosti  projekata. Prethodnih godina najveće interesovanje bilo je kod starijih žitelja Malog Zvornika, a od ove godine zainteresovani su u i mladi. Učestvovali su i na sastancima, gde su pokazali spremnost da se aktivno uključe u proces – kaže Miloš Spasenović, koordinator projekta „Mali Zvornik po meri građana“.

 

Projekat  „I ja se pitam u procesu donošenja odluka“ se realizuje u okviru MED projekta, koji sprovodi Helvetas Swiss Intercooperation“, kao i da se finansira sredstvima Vlade Švajcarske.