Opština Ljubovija objavila je na satu www.ljubovija.rs Odluku o o uključivanju građana u budžetski proces kroz sprovođenje Javnog poziva za sufinansiranje projekata od javnog interesa „Udružimo se“.

Deteljno pojašnjenje oko konkurisanja i obrasci dostupni su na sajtu lokalne samouprave na sledećem linku www.ljubovija.rs

Odlukom se uređuju način, uslovi i postupak uključivanja građana i građanki u trošenje sredstava opredeljenih Odlukama o budžetu opštine Ljubovija. Predviđenja sredstva predstavljaju deo sredstava prikupljenih od poreskih obveznika sa teritorije opštine Ljubovija po osnovu poreza na imovinu fizičkih lica kao i sredstva koja su namenjena finansiranju ili sufinansiranju od strane domaćih i stranih donatora.

 

Projekat  „I ja se pitam u procesu donošenja odluka“ se realizuje u okviru MED projekta, koji sprovodi Helvetas Swiss Intercooperation“, kao i da se finansira sredstvima Vlade Švajcarske.