Na prvom sastanku u Ljuboviji, održanom u okviru konsultativnog procesa pripreme Javnog poziva za akciju „Udružimo se“, koji lokalna samouprava sprovodi sa opštinom Ljubovija je sa predstavništvom HELVETAS Swiss Intercooperation SRB.

Jedna od obaveza opštine Ljubovija je obezbeđivanje finansijskih sredstava za finansiranje projekata koje su predložili građani. U cilju definisanja uslova javnog poziva opština će sprovesti niz konsultativnih sastanaka, među kojima je i dogovor Tima za sprovođenje aktivnosti za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava iz budžeta opštine Ljubovija sa predstavnicima neformalnih grupa građana koje su do sada učestvovale u projektu „Udružimo se“, predstavnicima skupština stanara stambenih zajednica i predstavnicima MZ Lonjin i MZ Uzovnica.

Predstavnici neformalnih grupa su istakli zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa lokalnom samoupravom na realizaciji malih projekata kroz akciju „Udružimo se“. U 2021. i 2022. godini je na ovaj način podržano pet projekata. U 2022.godini sa 500.000,00 dinara finansirana je realizacija dva projekta: „Dečji parkić u ulici Drinska 21“ i „Dom omladine Uzovnica“. U 2021. godini finansirano je tri projekta: „Udružimo se“ za uređenje parkića u Azbukovačkoj ulici, Uređenje okruženja, prostora i prilaza kod stambene zgrade u Drinskoj ulici i Adaptacija Doma kulture u MZ Uzovnica. Ukupna vrednost realizacije ovih projekata je 1.258.000,00 dinara, od čega je 150.000 dinara bila finansijska podrška HELVETAS Swiss Intercooperation SRB.

 

Projekat  „I ja se pitam u procesu donošenja odluka“ se realizuje u okviru MED projekta, koji sprovodi Helvetas Swiss Intercooperation“, kao i da se finansira sredstvima Vlade Švajcarske.

Foto: Printscreen/ljubovija.rs