Opština Ljubovija već nekoliko godina sprovodi projekat „Uključi se“ sa ciljem uključivanja građana u principe dobre uprave i da se na neposredan način ostari saradnja sa poreskim obeveznicima. Na ovaj način građani mogu da učestvuju u delu rešavanja potreba lokalne zajednice, kao što su manji zahvati na uređenju javnih površina, opremanje objekata u javnoj svojini ili susvojini uz pomoć loklane samouprave.

Pravo predlaganja imaju neformalne grupe građana sa područja opštine Ljubovija, okupljenje oko podnete inicijative. Grupu čini najmanje pet lica, koja redovno plaćaju porez na imovinu. Predložene aktivnosti se moraju sprovoditi na teritoriji lokalne samouprave. U fazi pripreme predloga projekata, nadležne službe Opštinske uprave, na usmeni ili pisani zahtev neformalne grupe građana, vrši proveru vlasništva nad zemljištem, i o tome daje besplatno pisano ili usmeno obaveštenje, ako i tumačenje o primeni pozitivnih propisa iz oblasti prostornog planiranja i izgradnje.

Kada se raspisuju konkursi, koji je period za apliciranje i ostale informacije se mogu dobitiu opštini Ljubovija ili putem telefona 015 561 411 ili 065 252 50 95.

 

Projekat  „I ja se pitam u procesu donošenja odluka“ se realizuje u okviru MED projekta, koji sprovodi Helvetas Swiss Intercooperation“, kao i da se finansira sredstvima Vlade Švajcarske.