Opština Ljubovija je u dokumentu Plan aktivnosti za uključivanje građana u proces donošenja i Odluke o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinuod 2022. do 2025. godine istakla prednosti lokalne zajednice za unapređenje učešća građana.

Partnerstvo između građana i organa jedinice lokalne samouprave još uvek nije na zadovoljavajućem nivou, pa iz tog razloga ima prostora za poboljšanje saradnje podizanjem nivoa informisanja i uspostavljanjem metoda za dvosmernu komunikaciju o najznačajnijim pitanjima i za zajedničko odlučivanja o istim. Posebnu pažnju treba posvetiti informisanju građana o trošenju budžetskih sredstava koja su prihod po osnovu naplate poreza na imovinu i primeniti metode konsultovanja o potrebama građana kako bi aktivno učestvovali u procesu popisa, naplate i budžetiranja sredstava prikupljenih kroz porez na imovinu.
Moguće oblasti opštinskog delovanja u kojima je ostvarivo partnerstvo su: administrativne procedure, komunalne delatnosti, objavljivanje informacija i konsultacije, lokalni ekonomski razvoj, sprovođenje socijalne politike i životna sredina. Analizirane prednosti, slabosti, mogućnosti i pretnje u razvoju partnerskih odnosa između lokalne uprave i građana mogu se predstaviti SWOT matricom među kojima su najizraženije prepoznavanje problema (putna i komunalna infrastruktura, uređenje zelenih i javnih površina), iskazana želja građana da budu pitani o trošenju novca iz lokalnog budžeta, potencijal za uticanje na kreiranje i sprovođenje lokalnih politika u oblasti poljoprivrede, turizma i rodne ravnopravnosti.
Motivisanost za nastavak saradnje sa lokalnom samoupravom u okviru projekta „Udružimo se“.
Poverenje građanada će njihova odluka biti ispoštovana (stečeno nabavkom rendgen aparata u 2021.godini, kada je ispunjen njihov zahtev, spremnost političkog rukovodstva da konsultuje građane/ke prilikom donošenja odluka, spremnost zaposlenih u Opštinskoj upravi da povećaju nivo znanja iz oblasti uključivanja građana u proces donošenja odluka, iskustvo stečeno kroz uspešno sproveden projekat „Udružimo se“, dobijena pozitivna povratna reakcija na aktivnosti koje su do sada sprovedene prilikom uključivanja građana u proces donošenja odluka, kao i dobra posećenost zvaničnog profila opštine Ljubovija na Fejsbuk platformi.

 

Projekat  „I ja se pitam u procesu donošenja odluka“ se realizuje u okviru MED projekta, koji sprovodi Helvetas Swiss Intercooperation“, kao i da se finansira sredstvima Vlade Švajcarske.