U okviru konsultativnog procesa sa mladima za izradu Strategije za mlade i LAP-a u Šapcu za period od 2023. do 2027. godine završeno je anketiranje koje je obuhvatilo 994 ispitanika. Učestvovalo 54,53 % ispitanika ženskog pola i 44,67% muškog pola, dok je mladih sa hendikepom 15,19%. Teme na koje su se mladi izjašnjavali su: obrazovanje i zapošljavanje, ktivno učešće,  zdravlje, blagostanje i bezbednost mladih i prednosti i nedostaci u lokalnoj zajednici. Anketiranje je obavljeno uz stručnu podršku UNICEF-a u Srbiji, a mladi su popunjavali upitnik putem U–Report platforme koristeći Instagram, Viber ili Facebook naloge kao kanale komunikacija. U-Report je platforma za anketiranje koja omogućava mladima da iskažu svoja mišljenja i stavove na različite teme, a njihov glas se čuje i bude pokretač promena u društvu. U-Report platforma u Srbiji okupila je oko 11.800 mladih u Srbiji, dok u svetu globalna zajednica broji 28 miliona mladih. Proces anketiranja mladih koje je sprovela Kancelarija za mlade Grada Šapca je odličan primer dobre prakse na koji način mlade treba uključiti u procese donošenja odluka koji ih se tiču.