Više od 100 prijava stiglo je na Konkurs grada Šapca za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća. Nakon sprovedene procedure i Odluke komisije, u zavisnosti od izabrane mere 75 vlasnika kuća dobiće bespovartana sredstva od 85.000 do 250.000 dinara u zavisnosti od mere za koju su aplicirali, kao što su  unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode. Porodica Mićić iz Jevremovca će pumpom vazduh – voda trajno rešiti dugogodišnji problem hladnoće u kući, dok će Obrenovići iz Šapca konačno sprečiti rasipanje toplote ugradnjom stolarije. Domaćinstvu Mijailović iz Štitara su odobrena sredstva za grejanje, a Marjanovićina iz Nakučana za nove prozore.