Bibliotekarka Gorica Rajičić iz Šapca uspešno je savladala zanakovni jezik, pomoću koga će moći da komunicira sa gluvim i nagluvim osobama. Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih u Šapcu ima oko 500 članova i do sada nisu imali mogućnost da prilikom pozajmljivanja knjiga, dobiju potrebne informacije od bibliotekara. Prošlog meseca Biblioteka šabačka obeležila je 175 godina rada u saradnji sa Muzičkom školom, kada je izvedena pesma Da li znaš na znakovnom jeziku. Biblioteka je prva ustanove kulture u Šapcu, koja će među zaposlenima imati i tumača za znakovni jezik. Na ovaj način više neće postojati barijera u komunikaciji.