Nekoliko porodica, koji su izgradili vikendice ili su vlasnici vinograda na brdu Džajevac, danas su odali poštu junacima Prvog svetskog rata, koji su dali života za odbranu Srbije i planine Cer 1914. godine. Srpska vojska imala je zadatak da uspori, napad i nadiranje Austrougara ka Ceru. Na ovom mestu, gde je postavljen spomenik na inicijativu nekoliko ljudi, nalaze se i rovovi, čiji su tragovi vidljivi i posle sto godina. Nakon što je otkriveno 70 metara rovova koji gledaju ka reci Drini, počelo se sa  uređenje prostora, koji će poslužiti novim generacijama kao podsetnik na hrabre pretke, ali i da se ne zaborave čestitost i junaštvo ratnika. Mermerno obeležje osveštao je Branko Stanimirović, sveštenik iz Prnjavora.