Malogospojinski vašar biće održan na staroj lokaciji Mihajlovac u periodu od 14. do 23. septembra 2022. godine. Informacije za zakupce prostora zainteresovani se mogu obratiti Javnom komunalnom preduzeću Stari grad Šabac, Mirku Ignjatoviću na broj 064 85 67 577.