Pored grnčara, juvelira, stilskih krojača, klesara i gravera, obrazovni profil koji je sve popularnbiji kod mladih koji žele da se obrazuju u Školi primenjenih umetnosti u Šapcu je i aranžer. Na obrazovnom profilu, učenici se osposobljavaju za praktično i estetsko aranžiranje, umetničko oblikovanje reklamno-prodajnih prostora, uređenje pozorišnih i televizijskih scena, kao i dizajniranje izložbenih i prodajnih predmeta. Nakon početne ideje sledi izrada skica i maketa (korišćenjem kompjuterskih grafičkih programa), a zatim estetsko komponovanje oblika-ukrasnih elemenata od prirodnih i veštačkih materijala u određenom prostoru.

U narednoj školskoj godini za ovaj obrazovni profil je upisan0 14 učenika. Upisu u školu, prethodila je besplanta pripremna nastava, za đake koji su želeli da upišu Školu primenjenih umetnosti. Pripremna nastava obuhvatila je crtanje, slikanje i vajanje. Nastavu su vodili profesori škole. 

Iz razgovora sa bivšim učenicima škole, aranžer je jedan od vrlo perspektivnih smerova. Kako navode, ako ste umetnička duša i ako imate sklonosti za crtanje, projektovanje, perspektivu, uređenje enterijera i slično, onda je ovo odličan izbor. Za četiri godine u školi  talenat mladih će se razviti i tako formirati dobra osnova za poslove aranžiranja  enterijera, objekata, ali i za dalje školovanje na fakultetima likovnih i primenjenih umetnosti. Za dve decenije postojanja škole, učenici su po završetku školovanja u Šapcu, dobar uspeh postizali na akademija kako u Srbiji, ali i na fakultetima van granica Srbije.