Umesto zida koji je uglavnom služio za ispisivanje grafita, na zgradi Ekonomske škole u Šapcu biće oslikan mural, koji je će oplemiti prostor Masarikove i ulice Stane Milanović. Završene su poslednje pripreme, postavljena je skela, obezbeđene su boje. Mural će oslikati akademski slikar Đurađ Stevanović, a projekat realizuju udruženja Hologram i Kancelarije za mlade grada Šapca.