Slađana Marinković iz Valjeva i Marina Cvetanović iz Loznice su činile selekcioni žiri ovogodišnje „Prolećne izložbe“, Udruženja likovnih stravralaca Šapca. Na konkurs je prispelo 72 rada, a postavku u galeriji Kulturnog centra čini 41 eksponat.

-Zahvalni smo gradu na podršci u relizaciji svih projekta. Izložbe ovakvog tipa snažno promovišu i aktiviraju umetnički život i otvaraju nova polja u sferi kuklure, ne samo na praktičnom i teorijskom, već i organizacionom nivou, posebno imajući u vidu lokalnu društvenu i kulturnu sredinu – istakao je predsednik ULSŠ Dragan Marković Markus.