Nastavnike Osnovne škole „Laza K. Lazarevića“ Svetislava Predića i Jelenu Despotović smo zatekli u Grušiću, na snimanju igranog filma o Milošu Obiliću. Scenario je rađen prema trilogiji Aleksandra Tešića, a već dva meseca filmska ekipa snima na terenu. Posetili su Cer, Valjevo i Požegu, a u Pocerini nastaju poslednji kadrovi. Kostime za film su kreirali učenici Hemijsko – tekstilne škole, dok su rekvizite iz 12. i 13. veka izradili nastavnici likovne kulture i istorije Osnovne škole „Laza K. Lazarević“.