Kancelarija za mlade grada Šapca sa organizacijom Panacea Solution, uz finansijsku podršku Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, realizuju projekat pod nazivom “ Podrška vaninstitucionalnim mehanizmima za podršku porodici „. Cilj projekta je prevencija vršnjačkog nasilja među mladima. Kroz edukaciju, u oblasti različitih oblika nasilja među mladima kao i mehanizmima za njihovu prevenciju biće pružena podrška mladima da prepoznaju i adekvatno reaguju na oblike negativnog ponašanja. Edukacija se realizuje u Tehničkoj školi u Šapcu.