Tokom proteklog vikenda bio je pojačan intenzitet koordinisanih nadzora republičkih inspekcija i komunalne inspekcije, milicije, o čemu su gradonačelnici gradova, predsednici opština i rukovodioci inspekcijskih službi obavešteni, kako bi se sačinio plan nadzora. Koordinisani nadzori su usmereni ka velikim objektima sa povećanim brojem korisnika usluga. Načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac je u svakodnevnoj komunikaciji sa rukovodiocima republičkih inspekcijskih službi i inspekcijskih službi lokalnih samouprava sa područja Upravnog okruga,a u kontrole su uključeni raspoloživi ljudski i materijalni resursi. U periodu produženog vikenda, od četvrtka 03. marta do ponedeljka 07. marta sprovedeno je 895 nadzora u kojima je učestvovalo 85 inspektora. U kontrolisanim objektima nisu utvrđene nepravilnosti.