Redovni nadzori u Mačvanskom okrugu se sprovode svakodnevno, a pojačani nadzori tokom produženog vikenda od četvrtka do ponedeljka. Promocija vakcinacije sprovodi se intenzivno,kako bi se što pre došlo do kolektivnog imuniteta. Od 27. januara do ponedeljka 31. januara 2022. godine sproveden je 921 nadzor u kojima je učestvovalo 88 inspektora. U kontrolisanim objektima nisu utvrđene nepravilnosti. Načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac je u svakodnevnoj komunikaciji sa rukovodiocima republičkih inspekcijskih službi i inspekcijskih službi lokalnih samouprava sa područja Upravnog okruga,a u kontrole su uključeni raspoloživi ljudski i materijalni resursi.