Načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac održao je prvu sednicu kolegijuma u 2022. godini u elektronskoj formi. Izveštaj o radu za mesec decembar dostavili su svi učesnici elektronske sednice uz navođenje aktivnosti i problema u radu.
Načelnik Odeljenja republičke tržišne inspekcije Miladinka Jovanović, navodi da je izvršeno 53 nadzora, od kojih 46 redovnih, sedam vanrednih i dve službene savetodavne posete. Doneto je 11 rešenja iz redovnog nadzora, dva rešenja iz vanrednih nadzora i podneto 13 prekršajnih prijava.

Načelnik Odeljenja inspektorata za rad Milica Filipović,obaveštava da je inspekcijske poslove obavljalo 8 inspektora, koji su izvršili 169 kontrola, od kojih 154 nenajavljene i 15 najavljenih inspekcijskih nadzora. Na osnovu predstavke pravnog ili fizičkog lica sprovedeno je 28 vanrednih inspekcijskih nadzora. Sa nalogom je izvršeno 146 nadzora, 23 je izvršeno bez naloga, a kontrolnih je bilo 17 nadzora. Inspektori su doneli 27 upravnih mera za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti.

Republički turistički inspektor Živadin Bošković je izvršio 35 nenajavljenih inspekcijskih nadzora, od kojih je 15 bilo vanrednih i 12 redovnih. Sa nalogom je izvršeno 24 nadzora, a bez naloga 11.

Šef Odseka za sanitarni nadzor Vladan Rašić, ističe da je urađeno 1908 nadzora,od kojih su 233 redovni, 1455 vanredni i 220 kontrolni. Inspekcijske poslove obavljalo je četiri izvršioca. Gradska uprava Šabac dodelila je jedno lice na ispomoć. Evidentirano je 1444 obolela lica, sa 787 lica u kontaktu. Kao efekat rada inspekcije, doneto je 949 rešenja, od kojih 162 iz redovnog nadzora i 787 iz vanrednih nadzora.

Šef Odseka veterinarske inspekcije Jasmina Kojičić Stefanović, navodi da je izvršeno 531 kontrola od kojih su 107 redovne, 424 vanredne i 65 kontrolne u okviru redovnih nadzora. Podneto je 15 prekršajnih prijava, doneto je 36 rešenja iz redovnog nadzora i 76 rešenja iz vanrednih nadzora.

Koordinator republičke poljoprivredne inspekcije Goran Bošković, obaveštava da su izvršene 24 kontrole,od kojih 13 redovnih i 11 vanrednih. Doneto je 3 rešenja iz redovnog nadzora. Inspekcijske poslove obavljaju dva izvršioca.

Republički vodni inspektor Dragan Tadić je izvršio 6 nadzora od kojih jedan redovni i pet vanrednih,svi kao nenajavljeni. Doneto je 3 rešenja i to jedno za otklanjanje nezakonitosti,jedno za pribavljanje vodnih akata i jedna zabrana obavljanja delatnosti -vađenje rečnih nanosa iz korita i obale reke Drine u KO Jelav,grad Loznica.

Republički fitosanitarni inspektor Miroslav Aleksić je sproveo 19 kontrola i to pet po Uredbi iz oblasti podsticaja za podignute višegodišnje zasade voća i naslona; jednu kontrolu ispunjenosti uslova iz oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja; jednu iz oblasti preatestiranja semena poljoprivrednog bilja; jednu vezano za izvoz svežeg voća (plodovi kruške ) u Rusku Federaciju i 11 iz oblasti zdravlja bilja.Izdato je 11 fitosertifikata.

Republički šumarski i lovni inspektor Aleksandra Đurković,sa sedištem rada u Šapcu je izvršila 17 kontrola, sve po Zakonu o šumama. Problema u radu nije bilo.

Republički zdravstveni inspektor Ivana Antonijević, je na trudničkom bolovanju.