Načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac je u svakodnevnoj komunikaciji sa rukovodiocima republičkih inspekcijskih službi i inspekcijskih službi lokalnih samouprava sa područja Upravnog okruga, a u kontrole su uključeni svi raspoloživi ljudski i materijalni resursi. Izveštaji o sprovedenim kontrolama svakodnevno se dostavljaju Mačvanskom upravnom okrugu.
Od četvrtka 16. decembra do ponedeljka 20. decembra sprovedeno je 1173 nadzora, u kojima je učestvovalo 108 inspektora. Tokom nadzora inspektori su utvrdili 15 nepravilnosti koje se odnose na ličnu zaštitnu opremu korisnika i ličnu zaštitnu opremu zaposlenih u kontrolisanim objektima. Izrečene su mere: dva prekršajna naloga od po 150.000 dinara, dva prekršajna naloga od po 30.000 dinara i jedanaest prekršajnuh naloga od po 5.000 dinara.