Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor uputila je hitan dopis Upravnim okruzima da se sprovodi pojačan koordinisani nadzor u vreme produženog vikenda ,od četvrtka do nedelje. Od četvrtka 21. oktobra do ponedeljka 25. oktobra obavljen je pojačan intenzitet koordinisanih nadzora republičkih inspekcija i komunalne inspekcije/ milicije,o čemu su gradonačelnici gradova,predsednici opština i rukovodioci inspekcijskih službi obavešteni,kako bi se sačinio plan nadzora za produženi vikend. Načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac je u svakodnevnoj komunikaciji sa rukovodiocima republičkih inspekcijskih službi i inspekcijskih službi lokalnih samouprava sa područja Upravnog okruga,a u kontrole su uključeni svi raspoloživi ljudski i materijalni resursi. Od četvrtka do ponedeljka kontrolisano je 1024 objekta, a u nadzoru je učestvovalo 103 inspektora. Tokom nadzora protivepidemijskih mera inspektori su utvrdili 14 nepravilnosti koje se odnose na ograničeno radno vreme, ličnu zaštitnu opremu zaposlenih i korona redara. Za utvrđene nepravilnosti izrečene su sledeće mere: dva naloga od po 150.000 dinara, tri naloga od po 30.000 dinara i pet naloga od po 5.000 dinara. Podnet je jedan zahtev sudiji za prekršaje i izrečene su dve mere pražnjenja objekata.