Povećanje novoobolelih prisutno je na teritoriji Mačvanskog upravnog okruga, pa se epidemiološka situacija pogoršava. Da bi sprečili dalji rast broja oboleleih moraju se svakodnevno sprovoditi nadzori i promocija vakcinacije kako bi što pre došli do kolektivnog imuniteta. Dana 17. septembra Koordinacina komisija za inspekcijski nadzor dostavila je informaciju da se savetodavne posete tržišne inspekcije izvrše u objektima koji se izdaju za organizovana slavlja, a spisak objekata u kojima su izvršene savetodavne posete blagovremeno dostavi nadležnoj lokalnoj komunalnoj inspekciji/miliciji radi nastavka kontrole objekata. Tržišna inspekcija je dostavila spisak objekata u kojima je izvršena savetodavna poseta koji je prosleđen na dalju nadležnost i postupanje komunalnoj inspekciji/miliciji u gradu Šapcu, opštinama Bogatić, Ljubovija i Koceljeva. U dane 23.09 i 24.09. tržišna inspekcija je na području pomenutih lokalnih samouprava izvršila pet savetodavnih poseta u kojima nisu utvrđene nepravilnosti.
Od petka 24. septembra do ponedeljka 27. septembra kontrolisano je 822 objekta, a u nadzoru je učestvovalo 76 inspektora. Tokom nadzora protivepidemijskih mera inspektori su utvrdili deset nepravilnosti ,koje su se odnosile na ličnu zaštitnu opremu korisnika i ličnu i zaštitnu opremu zaposlenih – stoji u saopštenju Kabineta načelnika Mačvnaskog okruga Vladana Krasavca