U fokusu Treće sednice Privrednog saveta grada Šapca bio je nastavak rada na izradi strateški važnog dokumenta Plan razvoja grada Šapca za period 2021-2030. godina. U skladu sa načinom izrade ovog planskog dokumenta radne grupe po utvrđenim prioritetima, a to su ekonomski razvoj, infrastruktura, društveni razvoj, dobra uprava i ekologija i zaštita životne sredine, uradile su pregled i analizu postojećih stanja i predstavile komisiji šta je to što čini snage, slabosti, pretnje i šanse Grada Šapca.

– Veoma je bitno nakon svih uočenih slabosti nastaviti aktivan rad kako bi se utvrdila vizija i prioritetni ciljevi koji su za dobrobit našeg grada. Mišljenje najvećih privrednika izuzetno je bitno za dalje razvojne planove Šapca jer oni zapošljavaju naše sugrađane i pune gradski budžet. Svi oni koji su učestvovali u razvoju Šapca, treba to da nastave još jačim i većim intenzitetom. Grad Šabac stvaramo kao Grad budućnosti i siguran sam da ćemo u tome uspeti – rekao je gradonačelnik Šapca dr Aleksandar Pajić.

 

Foto: Printscreen/kabinet gradonačelnika Šapca