U sklopu obilaska filijala i ekspozitura u okviru filijala na području Mačvanskog upravnog okruga v.d.direktor Uprave za trezor Marko Gvero sa saradnicima boravio je u Loznici. Tom prilikom održan je radni sastanak sa gradonačelnikom Vidojem Petrovićem na temu dosadašnje saradnje Uprave za trezor i grada Loznice u pružanju usluga građanima Loznice i Mačvanskog upravnog okruga. Bilo je reči i o unapređenju saradnje i podizanju nivoa kvaliteta u pružanju usluga korisnicima.
Sastanku je prisustvovao i načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac.
U razgovoru sa gradonačelnikom Petrovićem i načelnikom Krasavcem ukazano je na značaj nastavka razvijanja dobrih odnosa i međusobne podrške Uprave za trezor – filijale Loznica i lokalne samouprave. Analizirano je postojeće stanje kao i moguća rešenja za poboljšanje usluga ovog republičkog organa, kako kroz instaliranje najsavremenije opreme, uređenje „šalter sale“ tako i kroz rekonstrukciju samog objekta.
Gradonačelnik Vidoje Petrović pohvalio je dosadašnju dobru saradnju Uprave za trezor i Grada Loznice. Zaključeno je da je ovakva saradnja od izuzetnog značaja za sve direktne i indirektne korisnike budžeta koji koriste usluge filijale u Loznici.
Direktor Marko Gvero informisao je učesnike sastanka da Uprava za trezor sprovodi proces modernizacije celokupne svoje mreže, koju čine 34 filijale i 110 ekspozitura širom Republike Srbije kroz instaliranje redomata, uređaja kojim se značajno utiče na smanjenje gužvi i ukida potreba građana za čekanjem u redovima, renoviranje šalter sala i druge aktivnosti koje će znatno olakšati pružanje usluga građanima.

Foto: Printcsreen/ kabinet MUO