Zbog trenutne epidemiološke situacije načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac je u utorak 03. avgust održao je osmu sednicu kolegijuma u 2021.godini, u elektronskoj formi. U pozivu koji je upućen rukovodiocima inspekcijskih službi navedeno je da se dostavi izveštaj o radu za mesec jul 2021. godine i izjašnjenje o zapisniku sa prethodnog kolegijuma, sa čime su svi saglasni sa zapisnikom, pa je načelnik Vladan Krasavac konstatovao da je zapisnik od 02. jula usvojen.
U izveštajima koji su u elektronskoj formi dostavljeni šefu Odseka navedene su aktivnosti koje su bile tokom prethodnog meseca u inspekcijskim službama Mačvanskog upravnog okruga, pa je s tim u vezi izvršena analiza rada inspekcijskih organa za mesec jul 2021. godine u kojoj su učestvovali načelnik Odeljenja republičke tržišne inspekcije Miladinka Jovanović, načelnik Odeljenja inspektorata za rad Milica Filipović, republički turistički inspektor Živadin Bošković, šef Odseka za sanitarni nadzor Vladan Rašić, šef Odseka veterinarske inspekcije Jasmina Kojičić Stefanović, koordinator republičke poljoprivredne inspekcije Goran Bošković, republički inspektor za zaštitu životne sredine Branislava Tešić, republički vodni inspektor Dragan Tadić, republički fitosanitarni inspektor Miroslav Aleksić, republički šumarski i lovni inspektor Aleksandra Đurković i republički zdravstveni inspektor Ivana Antonijević.