Sastanak Nacionalne koalicije za okončanje dečjih brakova održane je u Beogradu. Na sastanku je bilo reči o konkretnim inicijativama za izmenu zakonodavnog okvira i o medijskoj kampanji“Detinjstvo,ne brak“. U ime Mačvanskog upravnog okruga prisustvovala je šef Odseka Zorica Čolić. Učesnike je u ime Vlade Republike Srbije pozdravila prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnuravnopravnost.

-Dečji brakovi, koji predstavljaju ozbiljno kršenje dečjih ljudskih prava , postoje u Srbiji i u opštoj i u romskoj populaciji. Zato ćemo predložiti izmenu tri važna zakona i to Krivičnog zakona, jer maloletnički brakovi jesu krivično delo i treba da budu prepoznati kao trgovina ljudima, da ukinemo mogućnost sklapanja braka pre 18 godine i Zakona o sprečavanju nasilja u porodici kako bi maloletničke bračne i vanbračne zajednice bile prepoznate kao nasilje u porodici – izjavila je Mihajlović.

Dejana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji istakla je da veliki broj žena usvetu i Srbiji i dalje doživljava da su im osnovna ljudska prava uskraćena i da umesto obrazovanja, devojčice stiču iskustvo porođaja i bivaju izložene zlostavljanjui traumama koje ostavljaju posledice do kraja života. Prema njenim rečima važna jesaradnja i podrška svakog pojedinca,porodice, lokalnih vlasti, institucija.

– Ovo je težak,ali moguć zadatak da zaustavimo dečje brakove. Jedna od dve Romkinje u Srbiji uda se pre 18 i svaka peta pre 15 – upozorila je Kostadinova i dodala da je u toj grupi devojčica, koje postaju majke, uočen viši nivo oboljevanja i smrtnosti.

U radu skupa učestvovali su i Ivana Joksimović, pomoćnica ministarke za ljudska imanjinska prava i društveni dijalog i Stana Božović, državna sekretarka ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Predstavljeni su nacrt modela za promenu normativnih akata u Republici Srbiji, koji je prisutnima prezentovala Gordana Stevanović Govedarica, ekspertkinja grupe za normativni okvir i medijske aktivnosti Nacionalne koalicije koji je iznela Dobrila Marković ekspertkinja i koordinatorka grupe za medijske aktivnosti Nacionalne koalicije. Sastanku Nacionalne koalicije za okončanje dečjih brakova prisustvovao je veliki broj predstavnika državnih organa i institucija.