Za proteklih 15 meseci, koliko u našoj zemlji traje borba protiv korona virusa , Opšta bolnica u Šapcu u “crvenoj” kovid zoni hospitalizovala je oko 2.580 pacijenata, a obavljeno je blizu 13.000 pregleda u prijemno–trijažnoj ambulanti. Uporedo sa pacijentima obolelim od Kovida 19, zbrinjavani su i nekovid pacijenti.

– Imali smo smanjeni kapacitet ljudi i prostora. Ipak smo uspeli da u zelenoj zoni za ovoh 15 meseci pegledamo i zbrinemo 99.000 pacijenata. Izazov koji je pandemija nametnula podrazumevao je potpunu reorganizaciju ove zdravstvene ustanove. Sa ozbiljnim pripremama počelo se već u martu, kada je postalo izvesno da Srbiju neće mimoići epidemiološka kriza. Bolnica je podeljena na zaraznu “crvenu”, nezaraznu “zelenu” i “sivu” zonu kroz koju su prolazili sumnjivi pacijenti – kaže dr Milan Pantić, -specijalista urgentne medicine

Sedmice i sedmice su protekle u ozbiljnom, zahtevnom i požrtvovanom poslu svih zaposlenih u bolnici, uz napomenu da je ovo jedan od najkompleksnijih izazova sa kojima se suočila šabačka bolnica.
Drastično je manji je broj pacijenata, sa simptomima korona virusa, ali urgenti prijem nastavlja da radi istom dinamikom, sam ciljem pružanja što bolje i kvalitetnije zdravstvena zaštita pacijenata, kao i brzom trijažom pacijenata sa urgentnim stanjima.