Konkurs za osnovnu obuku za zainteresovane mladiće i devojke starosti od 19 do 30 godina za posao vatrogasca-spasioca raspisalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, a priliku za posao u vatrogasnim jedinicama dobiće 11 kandidata sa teritorije Šapca, Loznice, Koceljeve i Vladimiraca. Rok za prijavu je 25. maj. Ove godine u službu će biti primljeno 300 kandidata. Uslovi su, kako se navodi u konkursu, da osobe koje se prijave budu iz Srbije i da najmanje godinu dana imaju prebivalište na teritoriji mesta za koje je raspisan konkurs, kao i da imaju završenu srednju školi.

– Prilikom konkurisanje bitno je da ne postoji bezbednosna smetanja za zasnivanje radnog odnosa, kao i da osoba ima posedovanje C kategorija. Lica sa B kategorijom mogu aplicirati uz mogućnost naknadnog poganja ispita za C kategoriju u roku od 18 meseci, ali i da ispunjavaju posebne uslove zdravstvene, psihofizičke i bazično motoričke sposobnosti. Kandidati zaintereosvani za učešće na konkursu deteljni se mogu informisati na sajtu Ministarstva unurasnjih poslova www.mup.gov.rs ili na sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs. – ističe Goran Stefanović – komandant vatrogasno spasilačkog bataljona Šabac.