Ponedeljak, 17. maj je posledni rok za uplatu druge rate godišnjeg poreza na imovinu. Obveznici su građani, preduzetnici i preduzeća, a prikupljaju ga lokalne samouprave. Porez na imovinu se plaća tromesečno, u februaru, martu, avgustu i novembru.
Poreski obveznici su dužni su da u roku od 15 dana od dana prijema rešenja plate razliku izmedju dospele kvartalne obaveze po tom rešenju i akontaciono plaćene obaveze (iznos obaveze za poslednji kvartal iz rešenja za 2020. godinu).