Suzbijanje larvi komaraca na teritoriji Republike Srbije, ali i Mačvanskog upravnog okruga, sprovodiće se i u 2021. godini. Načelnik Mačvanskog upravnog okrug Vladan Krasavac, povodom akcije suzbijanja larvi komaraca u saopštenju naglašava:

– Imajući u vidu značaj sprovođenja Programa za suzbijanje larvi komaraca, tim Vlade Republike Srbije za jedinstveno sprovođenje aktivnosti suzbijanja komaraca ponovo je odredio Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave za nosioca ativnosti sprovođenja potrebnih mera za suzbijanje larvi komaraca za 2021. godinu, s obzirom na uspešno sprovedene mere u 2019 .i 2020. godini. Ova aktivnost je posebno važna u situaciji epidemije virusa Covid-19 i opšteg interesa zaštite stanovništva od zaraznih bolesti na području Republike Srbije. Mačvanski upravni okrug je predložio tri lica koja će pratiti realizaciju monitoringa i suzbijanja larvi komaraca, koja su i prethodne dve godine bila angažovana. Lokalne samouprave u Mačvanskom upravnom okrugu će biti blagovremeno obaveštene o budućim aktivnostima, merama koje će biti sprovođene i terminima obavljanja radnji u sklopu postupka suzbijanja larvi komaraca, u cilju blagovremenog obaveštavanja građana o sprovođenju tretmana.