Savska avenija od danas je bogatija za skulpturu ,,Dijalog” umetnika Marka Vukše. Skulptura nosi naziv ,,Dijalog” i izvedena je u čeliku. Rad je nastao u okviru Rezidencijalnog programa Kulturnog centra u Šapcu uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, grada Šapca i donacije privatne kompanije. Ovaj Rezidencijalni program se realizuje već nekoliko godina zahvaljujući čemu je grad postao lepši i bogatiji za veći broj dela savremene umetnosti u javnom prostoru. Pokretač i kustos programa je istoričar umetnosti Filip Kovačević.