Narodni muzej u Šapcu, povodom Dana grada priredio je izložbu ,,Muzeju na dar” Gradimira Milikića, darodavca predmeta iz Beograda. Gradimir Milikić iz Beograda 2014. godine poklonio je Narodnom muzeju Šabac legat od preko 3.000 predmeta svakodnevnog života iz perioda koji obuhvata drugu polovinu 20. veka i vezuje se, pre svega, za kulturni okvir jugoslovenskog prostora. Poklonjeni predmeti svedoče o ličnom životu pojedinaca koji su se rađali i stasavali u decenijama ekspanzije jugoslovenske industrije i popularne kulture. Izložba će se sastojati od dva narativa: jedan je lični, kroz koji će publiku voditi lik konstruisan tako da zauzme ulogu pripovedača o tokovima individualnih života, dok će drugi narativ biti društveni i on će biti objašnjen kroz izbor i legende predmeta/muzealija. Na taj način će kulturološki kodirani predmeti biti pozicionirani kao nosioci značenja u pojedinačnim životima.