Rad Kancelarije za mlade grada Šapca poslednjih meseci odvijao se kroz glumu, animaciju, iluziju, kreativnost i crtanje. Šta su mladi od znanja i veština usvojili biće prezentovano krajem aprila. Mirjana Janjić je od 01. februara koordinatorka kancelarije. Okupila je oko sebe grupu volontera, a sadržaji koji su predviđeni za realizaciju u ovoj godini se sprovode uz preporučene mere usled pandemije korona virusa.

– Vrata Kancelarije za mlade su otvorena za sve koji su voljni da učestvuju u aktivnostima, a zainteresovani se mogu javiti da budu deo tima. Naši volonteri podršku pružaju udruženjima, ustanovama, a svoj doprinos daju i organizaciji manifestacija, koje su ove godine nešto skromnije zbog aktuelne situacije – kaže koordinatorka Mirjana Janjić.

Akcenat u radu će biti stavljen i na selo, jer su mladi na selu u velikoj meri zapostavljeni i uskraćene su im neke mogućnosti koje su dostupne njihovim vršnjacima u gradu, pa će volonteri sa seoskog područja ima bitnu ulogu u aktivizmu u svojoj zajednici.