U cilju sprovođenja epidemioloških mera načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac je u svakodnevnom kontaktu sa rukovodstvom gradova i opština sa područja Upravnog okruga. Apeluje da se u kontrole uključe raspoloživi ljudski i materijalni resursi lokalnih inspekcija i republičkih inspekcijskih službi.
U fokusu kontrola inspekcijskih organa su svi objekti koji su označeni kao rizični,a postupa se i po prijavama građana.
– Tokom vikenda ukupno je kontrolisano 1521 objekat, u nadzoru je učestvovalo 71 inspektor, a u 17 nadzora utvrđene su nepravilnosti u vezi protivepidemijskih mera. Kao nepravilnosti koje su utvrđene u nadzoru protivepidemijskih mera navode se lična zaštitna oprema zaposlenih, fizička distanca-barijera, lična zaštitna oprema korisnika i ograničeno radno vreme. Inspektori su u skladu sa zakonskim ovlašćenjima preduzeli mere prema kontrolisanim subjektima kod kojih su utvrđene nepravilnosti u sprovođenju protivepidemijskih mera.Prema subjektima kod kojih su utvrđene nepravilnosti izrečene su zakonom propisane mere. Doneta su tri prekršajna naloga od po 300.000 dinara i tri prekršajna naloga od po 50.000 dinara – stoji u saopštenju načelnika Krasavca.
Inspekcijske kontrole nastavljaju se i u narednom periodu još intenzivnije,na teritoriji čitave Republike Srbije, s obzirom da je odlukom nadležnih državnih organa došlo do ublažavanja primene dosadašnjih mera.