Kabinet načelnika Mačvanskog okruga Vladana Krasavca u saopštenju za javnost o kontroli i poštovanju epidemijskih mera navodi:

Na okrugu ukupno je kontrolisano 3107 objekata, u nadzoru je učestvovalo 150 inspektora, a u 73 nadzora utvrđene su nepravilnosti u vezi protivepidemijskih mera. Kao nepravilnosti koje su utvrđene u nadzoru protivepidemijskih mera navode se lična zaštitna oprema zaposlenih, fizička distanca-barijera, lična zaštitna oprema korisnika, ograničeno radno vreme i korona redar. Inspektori su u skladu sa zakonskim ovlašćenjima preduzeli mere prema kontrolisanim subjektima kod kojih su utvrđene nepravilnosti u sprovođenju protivepidemijskih mera. Prema subjektima kod kojih su utvrđene nepravilnosti izrečene su zakonom propisane mere. Podneto je tri zahteva sudiji za prekršaje, jedna mera zabrane korišćenja prostorija i dve mere pražnjenja objekta: jedna kladionica i jedna svadba. Donet je prekršajni nalog od 30.000 dinara i 22 prekršajna naloga od po 5.000 dinara.