Dobrovoljno vatrogasno društvo “Vidojevica“ iz Lešnice osnovano je pre više od četiri decenije i jedno je od prvih društava ove vrste u tadašnjoj državi. Društvo poseduje opremu za reagovanje u vanrednim situacijama , a članovi su obučeni za gašenje požara sa sertifikatima za obavljanje ovog posla. Načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac posetio je dobrovoljce i održao sastanak sa rukovodstvom Društva o dosadašnjim aktivnostima i planovima za naredni period.

– Na sastanku je bilo reči o dosadašnjem radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva, problemima sa kojima se susreće i planovima za naredni period. Dobrovoljno vatrogasno društvo poseduje Vatrogasni dom sa preko 700 kvadratnih metara korisnog prostora u kome je smeštena oprema za delovanje u gašenju požara i spasavanje, čamci za evakuaciju u slučaju poplava i neophodna prateća oprema.

U planu je da se u narednom periodu dobrovoljna vatrogasna društva osnuju u gradu Šapcu,ali i u drugim lokalnim samoupravama Mačvanskog upravnog okruga. Ovom prilikom Vatrogasna jedinica Šabac obezbedila je donaciju vatrogasnih creva ,a Vatrogasna jedinica Loznica dva vozila za potrebe Dobrovoljnog vatrogasnog društva – istakao je načelnik Krasavac