Bogatić je lokalna samouprava na području Mačavanskog upravnog okruga koja je među prvima započela aktivnosti vezano za eksploataciju geotermalne energije. Na sastanku rukovodstva lokalne samouoprava sa profesor dr Dejanom Milenićem sa Rudarsko geološkog fakulteta u Beogradu i načelnikom okruga Vladanom Krasavcem se razgovaralo o brojnim temama od značaja za korišćenje ovog resursa. Izneti su planovi za naredni period, vrednost investicija i rokovi za realizaciju projekata. S obzirom na saznanja da se u narednom periodu očekuje usvajanje Zakona o obnovljivim izvorima energije otvara se razvojna šansa za opštinu Bogatić, ali i sve druge lokalne samouprave koje će u budućnosti koristiti obnovljive izvore energije. Država Srbija će po prvi put podsticati ulaganje u obnovljive izvore energije, kojima obiluje naša zemlja. U planu je da se u što skorije vreme uradi Studija izvodljivosti za naseljeno mesto Bogatić sa bušotine BB2 i da se nakon toga krene u proces toplifikacije čitavog naseljenog mesta Bogatić. Ovim će se postići ne samo velike finansijske uštede, već i zaštita životne sredine od zagađenja. Domaćin skupa u Bogatiću bio je predsednik opštine Milan Damnjanović.