Istorija Banje Koviljače datira još iz doba Ilira, starih Rimljana i Turaka. Banja Koviljača je 1867. godine za vreme vladavine Mihaila Obrenovića stavljena pod zaštitu države, a 1898. Narodna Skupština donela je zakon o ustupanju Banje Koviljače narodu okruga podrinjskog u eksploataciju i od tada pa do Drugog svetskog rata Banja Koviljača postaje moderno banjsko lečilište koje su posećivala brojna poznata imena. Neki od njih su Vuk Karadžić, Dositej Obradović, Vožd Karađorđe, kralj Aleksandar Karađorđević. D vadesetih i tridesetih godina XX veka podignuti su luksuzni hoteli i vile i park koji povezuje sve banjske objekte. Kursalon sa prvom kockarnicom na Balkanu otvoren je 1939. godine. Glavni karakteristike Banje Koviljače su povoljna klima, izvori sumporne vode i peloid, koji se koriste pri lečenju različitih vrsta oboljenja. Zdravstveni turizam je primarni oblik turizma na ovom podneblju ali se on može kombinovati sa drugim vidovima turizma.