Direktor „Srbija voda“ Goran Puzović najavio je da će u julu biti završena investicija kojom će biti omogućeno navodnjavanje u Mačvi. Država je rekonstrusiala 62 kilometra kanala i izgradila 19 crpnih stanica, čime će biti omogućeno navodnjavanje i olakšan posao poljoprivredenim prozivođačima.
– Država brine o građanima. Bezbednost jeste najvažnija, ali se misli i o ljudima koji se bave intezivnom poljoprivrednom proizvodnjom. Vlasnici parcela u zoni donjomacvanskog kanala imaće mogućnost navodnjavanja na više od 11000 hektara – istakao je Puzović.