Na elektronskoj sednici Štaba za vanredne situacije grada Šapca doneta je naredba za sve upravnike stambenih zgrada da na svaka 24 sata izvrše dezinfekciju zajedničkih prostorija kao i da ispred ulaza postave dezo-barijere. Nadzor nad sprovođenjem naredbe vršiće Komunalna policija. Šabac je besplatno upravnicima zgrada dodelio sredstva za dezinfekciju. Na devet punktova u gradu i u svakoj seoskoj mesnoj zajednici postavljeni su kanisteri, gde se rastvor natrijum – hipohlorita može preuzeti za dezinfekciju domaćinstava.