Učenica Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Ana Popović iz Šapca svakodnevno prati nastavu putem RTS-a. Pored toga, rešava i zadatke koje nastavnici šaljem mejlom.
– Danas sam imala matematiku, istoriju i geografiju. Sviđa mi se način predavanja, ali mi nedostaje učionica i moji predvači na koje sam se privikla. Gradivo je skraćeno i mislim da ništa nećemo propustiti. Nejasnoće nam pojašnjavaju svakog dana naši nastavnici putem intenrneta ili u zajedničkim grupama na viberu – kaže Ana, učenica sedmog razreda.