Po naredbi Gradskog štaba za vanredne situacije u Šapcu, dezinfekuju se ulice i putevi na gradskom i seoskom području. Posao se obavlja natrijum-hipohloritom, najefikasnijim sredstvom za dezinfekciju po preporuci stručnjaka. Kamioni JKP „Stari grad“ tokom noći su angažovani na pranju ulica. Ulazi u zgrade stambenih naselja su takođe obuhvaćeni planom dezinfekcije i više od 200 ulaza je do sada dezinfikovano.